Εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων στα μεσοπλεύρια νεύρα για την αντιμετώπιση πελυροδυνίας εξαιτίας μεταστατικής νόσου (κακοήθεια νεφρού)

Εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων στα μεσοπλεύρια νεύρα για την αντιμετώπιση πελυροδυνίας εξαιτίας μεταστατικής νόσου (κακοήθεια νεφρού).

Intercostal radiofrequency ablation for the management thoracic pain due to metastasis.

39th Annual ESRA Congress