Συνεργασία με κλινικές

Συνεργάζομαι επίσης με τις παρακάτω κλινικές:
 

International Cadaveric Course for Minimal Invasive Spine Surgery

misspine 2017