Χρήσιμοι Ορισμοί

Χρόνιος καλοήθης πόνος: είναι ο πόνος (διάρκειας πάνω από τρεις μήνες) που δεν οφείλεται σε κάποια κακοήθη πάθηση, αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά τον αναμενόμενο χρόνο αποδρομής του τραύματος ή της νόσου που τον προκάλεσε. Αρκετά συχνά μπορεί να διαρκεί για πολλούς μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Κακοήθης πόνος: είναι ο πόνος που οφείλεται σε κακοήθη νόσο (π.χ. καρκίνο, AIDS κ.λπ.).

Παρηγορητική θεραπεία: είναι η περίθαλψη και αντιμετώπιση των επιμέρους συμπτωμάτων του αρρώστου που βρίσκεται σε τελικά στάδια της νόσου (γενικευμένη καρκινωμάτωση, τελικό στάδιο αναπνευστικής ανεπάρκειας κ.α.)


 

International Cadaveric Course for Minimal Invasive Spine Surgery

misspine 2017