Πετυχημένη αντιμετώπιση πόνου σε κατάγματα σπονδύλων, μετά από πτώση, με την τεχνική της κυφοπλαστικής.

Πετυχημένη αντιμετώπιση πόνου σε κατάγματα σπονδύλων, μετά από πτώση, με την τεχνική της κυφοπλαστικής. Ομάδα αντιμετώπισης πόνου- Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

International Cadaveric Course for Minimal Invasive Spine Surgery

misspine 2017